Databank historische boerderijen Land van Vollenhove
 → 
 →  [Recordnummer 0013]
 

 

<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    >

( record bevat 11 afbeeldingen; getoond wordt:   )


 

 
 
1. Vooraanzicht huidige situatie (Foto Philip Friskorn, 2021)
2. Kadastrale minuut 1832 (huidige bebouwing: rood omlijnd)
3. Kadastrale hulpkaart 1935 op basis van veldwerk uit 1933
4. Leeuwte 70 in 1947 (Foto Hans van Beelen bron: RCE Beeldbank)
5. Plattegrond van het voorhuis in de oude situatie
6. Noordgevel met stalraampjes (Foto Bas Heite 2022)
7. Aankondiging van de openbare verkoop van Erve de Maaskamp (bron: Bas Heite)
8. Anton Henri baron Sloet van Marxveldt (bron: www.stadvollenhove.nl)
9. De Maaskamp gebruikt voor de bouw van zomerhuisjes (bron: Bas Heite)
10. Berend van Egten, rietdekker, voor de baanderdeuren met de karakteristieke zandlopers (Foto: Arco Lassche)
11. De verbouwing van 1967
 

 

Uitgebreid zoeken

Recordnummer : 0013
 
Naam boerderij : [Erve] Maaskamp
Adres : Leeuwte 70
Plaats : Sint Jansklooster
Beschrijving en historie : Op de plek van de huidige boerderij heeft al eeuwenlang een boerderij gestaan, getuige het feit dat de naam van deze boerderij al in een oud zijlregister voorkomt. In 1449 wordt de boerderij hier vermeldt als het “Henric Maesguede”, het latere Maaskamp.

Het klooster Sint Jan en het Rentambt van St Johanneskamp waren jarenlang in het bezit van deze boerderij. Latere bewoners zouden de naam van de boerderij overnemen als eigennaam. Zo waren pachters uit de 17e en 18e eeuw o.a.: Roelof Rijckents Maaskamp, getrouwd met Geesje Lubbers; Rijkent Roelofs Maaskamp, getrouwd met Lubbigje Hendriks Kool, en Lubbigjen Rijkens Maaskamp, getrouwd met Harm Willems Sieverink.
In 1832 vinden we de boerderij terug in het net beginnende kadaster met als eigenaar Jan Willemszn Zandbergen getrouwd met Lammigje Harms Meijlof. Op het minuutplan van 1832 (zie foto 2) is te zien dat er toen een (heel grote) boerderij stond evenwijdig aan de Leeuwterweg, dus dwars op de plaatsing van de huidige boerderij (zie de rode contour).
Jan was een grote boer met ook een boerderij in de Kadoelen en wel 35 hectare grond. Hij overleed in 1840.
Zoon Willem Janszn Zandbergen zet na het overlijden van vader Jan Willem de boerderij voort; Willem is dan net 19 jaar. Het eigendom van de boerderij gaat formeel pas over in 1856. Toen was het ook tijd om te trouwen en wel met z’n nicht Seintien Heetebrij. Het is niet duidelijk waarom Willem de boerderij in 1876 verkoopt (ziek? Hij zou in 1888 in Steenwijk overlijden). Hoewel er een openbare verkoop wordt aangekondigd (zie advertentie foto 7) is het zijn oom Harm Willemszn Zandbergen en diens vrouw Jentje (Jantien) Stam die de boerderij overnemen.
Volgens de gemeente dateert de huidige boerderij van 1850 en volgens het kadaster van 1890. In 1850 stond de oude boerderij er nog blijkens kaarten uit die tijd, maar het is mogelijk dat in 1890 al een deel van de boerderij werd herbouwd. Een onderzoekje door de huidige (mede-) eigenaar Bas Heite geeft aan dat de boerderij pas ca 1933 z’n huidige vorm kreeg (zie foto 3). De boerderij zag er toen waarschijnlijk zo uit als op foto 4. Let op de zesvlaksverdeling van de ramen en de luiken voor de ramen. De beschrijving van de oude situatie op een bouwtekening uit 1967 (zie foto 5) laat zien dat het voorhuis bestond uit twee voorkamers gescheiden door een gang, beide kamers met een schouw. In beide kamers waren bedsteden ingebouwd. De zijkamer links op de tekening was waarschijnlijk de keuken en voordien mogelijk karn- en spoelruimte. Achter de kamer rechts en deels onder de bedsteden was een grote kelder. De schuur had aan de zuidzijde twee grote baanderdeuren waarachter elk een dwarsdeel. Daartussen lag waarschijnlijk de hooiopslag. De koestal lag waarschijnlijk langs de noordzijde van de schuur (zie stalraampjes op foto 6). De balken in de schuur zijn op niet logische plekken ingekeept wat wijst op hergebruik van balken uit de vroegere boerderij.
Na het overlijden van Harm Zandbergen in 1893 zullen weduwe Jantien Zandbergen-Stam en de kinderen hier nog een paar jaar wonen om dan in 1900 de boerderij verkopen aan Anton Henri baron Sloet van Marxveldt (zie foto 8), de dijkgraaf van het Waterschap Vollenhove.
De baron verpachtte boerderij en land eerst aan Willem Winters (overleden 1936) en zijn vrouw Froukje Barends van Benthem en vervolgens aan Barend Winters getrouwd met Jansjen van der Linde.
Na de dood van baron Anton Henri in 1957 blijft de boerderij nog een paar jaar in bezit van zijn weduwe Maria Digna Frederika baronnesse d’Ablaing van Giesenburg en haar kinderen, maar in 1964 wordt de boerderij en de grond verkocht aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. Barend en Jansje Winters kregen toen de kans om -in het kader van de ruilverkaveling- een boerderij te stichten aan de Uitterdijkenweg.
Natuurmonumenten verhuurde het pand toen aan een fabrikant van salonwagens en zomerhuisjes (zie foto 9).

In 1966 ruilde Natuurmonumenten de boerderij met Berend van Egten (rietdekker, zie foto 10) voor een som geld en een eiland in de Beulaker Wijde. Die gebruikte de schuur als opslag voor zijn riet en als caravanstalling. Voordat Van Egten en zijn vrouw Roelie Apperlo erin trokken, werd het voorhuis eerst verbouwd. De bedsteden boven de kelder en het gewelf van (een deel van) de kelder werden weggebroken om een slaapkamer te realiseren en de bedsteden in de kamer werden vermaakt tot kasten (zie foto 11). In de negentiger jaren werden achter de voorkamer een bijkeuken en een badkamer op de deel gebouwd. In 2017 overleed Berend van Egten. )n 2021 namen een schoonzoon en neef van Berend en Roelie de boerderij over.
 
Huidige kadastrale nummer : VLH00 L 125
Kadastrale nummer in 1832 : Ambt Vollenhove G 221
Bouwjaar : 1890; 1933
Status gebouw : Gemeentelijk monument
Vroegere eigenaars : Klooster Sint Jan; Rentambt van St Johanneskamp; Jan Willem Zandbergen; Willem Zandbergen; Harm Zandbergen; Baron Anton Henri Sloet van Marxveld; Baronesse Maria D. Fr. d'Ablaing van Giesenburg (weduwe van baron Sloet); Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten; Berend van Egten; weduwe Roelie van Egten-Apperlo
Vroegere bewoners : Roelof Rijckents Maaskamp/Geesje Lubbers; Rijkent Roelofs Maaskamp/Lubbigje Hendriks Kool; Lubbigjen Rijkens Maaskamp/ Harm Willems Sieverink; weduwe Lubbigjen Sieverink-Maaskamp en kinderen; Jan Willem Zandbergen/Lammigje Harms Meijlof; Willem Zandbergen/Seintien Heetebrij; Harm Zandbergen/Jentje (Jantien) Stam; Willem Winters/Froukje Barends van Benthem; Barend Winters/Jansjen van der Linde; Berend van Egten/Roelie Apperlo; weduwe Roelie van Egten-Apperlo
Huidige gebruik : Woning
Bronnen/literatuur : - Bas Heite, Bouwhistorische verkenning Leeuwte 70 Sint Jansklooster, januari 2022
GPS-coördinaten : 196035;521175
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 23 december 2022