Stadsmuseum Vollenhove

Stadsmuseum Vollenhove

Werkgroep Agrarisch Erfgoed

Startpagina Boerderijen Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Leeuwte 10,   (in veld: Adres)     

Aantal gevonden objecten : 1   (uit: 25)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Recordnummer

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Recordnummer: 0025  

Leeuwte 10, -- Sint Jansklooster          
Volgens het Kadaster is in 1832 Johannis (Jannes) Stoffels Wijs (het Kadaster noteert: Jannes Stoffers Wijs!) de eigenaar van een boerderij “in de Leeuwterkampen”. Jannes (landbouwer) was getrouwd met Jentien Alberts Trijntje Meilofs. Foto 2 laat zien dat in die tijd het een grote boerderij betrof die parallel aan de weg lag. Er lag een grote boomgaard naast en bouwland erachter.

Na Jannes dood in 1847 kwam Teunis Roelofs Mooiweer (landbouwer) op de boerderij omdat hij getrouwd was met Jannes’ dochter Hilligje Jans Wijs.
Toen Teunis in 1864 overleed kreeg zoon Jannes Mooijweer het vruchtgebruik van de boerderij. In 1872, na het overlijden van zijn moeder, werd hij ook de eigenaar. Jannes trouwde met Vrouwkjen Willems Beld.

In 1907 werd een deel van de boerderij en het land verkocht aan Hendrik Jacobs Prins (zie foto 2).

In 1908 werd Roelof Jannessen Mooijweer (het Kadaster schrijft Mooiweer) de eigenaar van Leeuwte 10. Roelof was in 1897 met Neeltje Stoffels Leeuw getrouwd, maar zij overleed al in 1900. Twee jaar later hertrouwde Roelof met Aaltje Hendriks van der Linde. Het lijkt erop dat Roelof en vrouw bij z’n ouders inwoonde. Roelof stond aanvankelijk nog als landbouwer (als rechterhand van z’n vader), maar later stond hij als arbeider geregistreerd. Blijkbaar was de verkoop van het schuurgedeelte van de oude boerderij in 1907 ook het einde van hun agrarisch bedrijf.

In 1910 brak buurman Prins zijn deel van de oude boerderij af om daar een nieuw boerderijtje te bouwen: Leeuwte 8 (zie foto 3; zie ook de beschrijving van Leeuwte 8 in de beeldbank).

In 1939 werd de boerderij herbouwd na een grote brand (een neefje speelde met vuur in het hooi!). Op het erf achter de boerderij werd in 1943 een grote schuur/veestalling neergezet (zie foto 4).
Na het overlijden van Roelof in 1943 werd zoon Klaas Roelofs Mooijweer formeel de eigenaar maar waarschijnlijk runde hij toen al enkele jaren de boerderij. Hij trouwde in 1937 met Elizabeth (Lies) Hendriks Korthoef en zijn vader en zus woonden bij hen in. Uit een oude plattegrond (zie foto 6) valt op te maken dat het woonhuis destijds bestond uit twee kamers: een grote kamer met schouw en bedsteden en een kleinere kamer, waarschijnlijk de woonkeuken, waarin ook de voordeur. Achter het woongedeelte was de deel en de paardenstallen. Aan de westkant langs de deel en het woongedeelte was de stal voor het jongvee (zie op foto 5 rechts op de plattegrond). Melkvee stond in de oude veestalling achter het huis.

Naast de boerderij lag een ruime boomgaard (zie foto 6). Achter de boerderij was het land opgedeeld onder diverse eigenaren die over het erf van de Mooijweer’s moesten om naar hun landje/moestuin te komen, wat wel eens overlast gaf.
In 1950 werd de boerderij verbouwd. Het westelijke deel met de stal (grotendeels in hout opgetrokken) werd afgebroken, de voordeur werd verplaatst naar de zijkant van het huis en de grote kamer werd in gesplitst (zie foto 7).
Klaas verbouwde in die jaren nog veel rogge, dat in mijten naast de schuur werd opgeslagen (zie foto 8) tot de grote dorskast, zo groot dat die nauwelijks het erf op kon, langskwam om het graan te dorsen.
In 1963 kregen ze de kans om -in het kader van de ruilverkaveling- een nieuwe boerderij te betrekken aan de Duinweg no 1 bij Blokzijl (zie foto 9). Aanvankelijk zou oudste zoon Roelof op die nieuwe boerderij komen, maar diens vrouw zag er erg tegen op om daar te gaan wonen. Vader Klaas had al een baan aangenomen in een textielfabriek in Twente, maar besloot toen alsnog met vrouw en kinderen naar Blokzijl te verhuizen om daar te gaan boeren. In de stal op Leeuwte 10 hield hij nog wat varkens.
Zoon Roelof Mooijweer, getrouwd met Geertruida (Trui) Lassche, bleef wonen op Leeuwte 10 en zou zich meer op de rietteelt gaan richten. Vader Roelof liet hier in 1967 nog de varkensschuur vergroten (zie foto 10). Roelof werd in 1972 formeel de eigenaar van het pand.

Dochter Ellen Mooijweer zou in de negentiger jaren trouwen met Guus Mooiweer (familie van haar vijf generaties terug) en hier gaan wonen nadat ze ook de deel van het boerderijtje verbouwden tot woonhuis. 

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 15 maart 2023